Gebruiksvoorwaarden GelreDome Wallet

WALLET REGLEMENT GELREDOME

De Wallet is hét betaalmiddel voor consumpties in GelreDome.

   Aanschaf

 1. Een Wallet kan worden verkregen bij een servicebalie en een kiosk. In bijzondere gevallen kan de Wallet per post worden verzonden.
 2. Tegoed voor een Wallet kan worden aangeschaft bij een servicebalie, kiosk of via de website wallet.gelredome.nl.
 3. Tegoed kan via wallet.gelredome.nl ook in de vorm van een voucher worden aangeschaft. Het aan een voucher gekoppelde tegoed kan op een later moment bij een kiosk aan een Wallet worden gekoppeld.
 4. Tegoed kan worden betaald met bankbiljetten, een bankpas, een creditcard of een voucher.
 5. De kiosken wisselen niet. De geldswaarde van ingevoerde bankbiljetten of een voucher wordt geheel omgezet in tegoed van een Wallet. Bankbiljetten van EUR 200,- en EUR 500,- worden niet geaccepteerd. Bankbiljetten van EUR 100,- kunnen worden geweigerd.
 6. GelreDome accepteert de volgende betaalpassen en creditcards: Maestro, Visa en Mastercard.
 7. Een Wallet kan via wallet.gelredome.nl worden geregistreerd. Een geregistreerde Wallet is persoonlijk en niet anoniem. Het registreren van een Wallet biedt vele voordelen, waaronder de mogelijkheid tot online opwaarderen, het online aanvragen van restitutie, inzage in de bestedingen en het blokkeren van de Wallet bij verlies of diefstal.

  Tegoed

 1. Het maximale tegoed dat aan een Wallet kan worden gekoppeld bedraagt EUR 150,-.
 2. Een Wallet met tegoed kan worden bewaard tot een volgend bezoek aan GelreDome.
 3. Het tegoed op de Wallet is onbeperkt geldig. Indien de Wallet zelf wordt vervangen, zal GelreDome de kaarthouder, indien deze bekend is bij GelreDome, daarover tijdig informeren onder vermelding van de termijn waarbinnen en de voorwaarden waaronder het tegoed dient te worden overgezet op een ander betaalmiddel.
 4. Het tegoed op de Wallet kan aan de kaarthouder terugbetaald worden. Hiertoe dient de kaarthouder via wallet.gelredome.nl  een formulier in te vullen. Teruggave van het tegoed geschiedt per bank, indien er recht is op uitbetaling. De uitbetaling van een gedeelte van het tegoed is niet mogelijk.
 5. Het is mogelijk om bij de servicebalie het gehele tegoed van een of meerdere Wallets aan een andere Wallet toe te kennen.

  Gebruik

 6. De Wallet kan gebruikt worden voor bestedingen bij alle evenementen in GelreDome, tenzij anders aangegeven.
 7. Bij iedere aankoop met de Wallet wordt het tegoed in het systeem van elektronische rekeningen van GelreDome afgewaardeerd met het bedrag van de aankoop.
 8. Het gebruik van de Wallet geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. GelreDome is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de Wallet. Verlies van een Wallet kan leiden tot het verlies van het tegoed op deze Wallet. Indien een Wallet beschadigd of defect is, dan zal GelreDome zich inspannen om het tegoed van de defecte Wallet toe te kennen aan een nieuwe Wallet.
 9. Bij vermoeden van fraude of misbruik is GelreDome gerechtigd om de Wallet als betaalmiddel te weigeren, de Wallet ongeldig te verklaren en de Wallet in te nemen.
 10. De kaarthouder kan via wallet.gelredome.nl een transactieoverzicht van de Wallet opvragen.
 11. De kaarthouder kan via wallet.gelredome.nl of een servicebalie de Wallet laten blokkeren.
 12. De kaarthouder is als enige gerechtigd de Wallet te gebruiken en zal de Wallet, het kaartnummer en de validatiecode niet met derden delen.

  Overig

 13. Klachten over onjuiste transacties of storingen met de Wallet dienen direct, en in ieder geval voor afloop van het betreffende evenement te worden gemeld via wallet.gelredome.nl of bij een servicebalie.
 14. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om een transactie uit te voeren en om analyses te maken. De verwerking van persoonsgegevens door of namens GelreDome gebeurt met inachtneming van de privacy policy zoals gepubliceerd op www.gelredome.nl.
 15. GelreDome behoudt zich het recht voor het dit Reglement te wijzigen
 16. GelreDome heeft dit reglement gepubliceerd op www.gelredome.nl. Wijzigingen van het reglement zal GelreDome zo spoedig mogelijk publiceren op haar website.