Disclaimer

Gebruik van deze website van B.V. Exploitatiemaatschappij GelreDome (hierna: ‘GelreDome’ of ‘wij’) geschiedt onder de volgende voorwaarden:

Er wordt veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van deze website. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid daarvan en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vertoonde informatie. GelreDome heeft het recht om informatie op de website te allen tijde te wijzigen. Teksten en afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen slechts worden gebruikt, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt indien daarvoor nadrukkelijk toestemming wordt verleend door GelreDome.

De op deze website gebruikte teksten en afbeeldingen mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Teksten en afbeeldingen (waaronder illustraties, logo’s en foto’s) van GelreDome zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen slechts worden gebruikt indien daarvoor nadrukkelijk toestemming is verleend. Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact op te nemen.